Nasze paliwa

Paliwo najwyższej jakości, spełniające wszelkie wymagane w Polsce normy

Paliwa dostępne w sieci Transoil charakteryzują się najwyższą jakością i niezawodnością. Zarówno benzyny, jak i oleje napędowe spełniają wszelkie normy obowiązujące w Polsce i w Europie. Skład produktów dobrany jest na podstawie badań laboratoryjnych i długotrwałych testów, a cały łańcuch dostaw, od producenta, aż po odbiorcę końcowego, podlega ścisłej kontroli.

project image

Gwarantowana Jakość

  • Monitorowana w całym łańcuchu dostaw. Wszystkie produkty spełniają aktualne normy określone przez Polski Komitet Normalizacyjny.
project image

Surowe zasady transportu i magazynowania

  • Wypracowane dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku. Paliwa przewożone są pod ścisłą kontrolą, wyłącznie przez doświadczone i sprawdzone firmy.
project image

Zewnętrzna, niezależna kontrola

  • TRANSOIL jako detaliczny i hurtowy dostawca paliw na polskim rynku poddał swoje produkty zewnętrznej, dobrowolnej kontroli. Certyfikacji poddawane są wszystkie rodzaje paliw.

Paliwa zimowe

W okresie jesienno-zimowym na naszych stacjach zatankujesz paliwo najwyższej jakości o zwiększonej temperaturze mętnienia.

project image

Rodzaje paliw oraz ich specyfikacja

Dzięki specjalnym dodatkom uszlachetniającym Eurosuper 95 pozwala właściwie dbać o silnik samochodu. Benzyna została wzbogacona o najwyższej jakości dodatki uszlachetniające. Należą do nich: detergent, który utrzymuje w czystości układ dolotowy i sprawia, że osady nie zanieczyszczają zaworów dolotowych i komór spalania oraz inhibitor korozji chroniący przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego dowodzą, że dodatki Eurosuper 95 w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadu, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik. Test czystości zaworów przeprowadzono w silniku Mercedesa, a wyniki badań porównano ze zwykłą benzyną nie zawierającą dodatków uszlachetniających. Benzyna Eurosuper 95 pozwala w pełni wykorzystać moc samochodu. Zapewnia równomierną pracę silnika i sprawia, że samochód zużywa mniej paliwa.Dodatkowo benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet przy dużym obciążeniu, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Jej stosowanie pozwala wydłużyć okres wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Ponadto Eurosuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery.

Właściwości produktu:


WłaściwościJednostkiBenzyna bezołowiowa 95Wg Rozp. Min. Gosp. z 9.12.2008
Liczba oktanowa badawczamin. 95,0
Liczba oktanowa motorowamin. 85,0
Gęstość w temp. 15 °Ckg/m3720 - 775
Zawartość siarkimg/kgnie więcej niż 10
Zawartość benzenu%( V/V )nie więcej niż 1,0
Zawartość węglowodorów aromatycznych%( V/V )nie więcej niż 35,0
Łączna zawartość tlenu%(m/m)nie więcej niż 2,7

Benzyna silnikowa bezołowiowa SUPER PLUS o liczbie oktanowej badawczej 98 jest najwyżej oktanową benzyną do silników samochodowych dostępną w dystrybucji na świecie. Jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych.SUPER PLUS 98 zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową. Została wzbogacona o pakiet dodatków uszlachetniających gwarantujących m.in. utrzymanie czystości układu odlotowego silnika. Jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory. Nie zawiera czteroetylku ołowiu, fosforu i barwników, a dzięki niskiej zawartości siarki (0,001%) chroni skuteczność i trwałość katalizatora. Wyjątkowo staranna receptura sprawia, że produkt koncernu spełnia znormalizowane testy silnikowe: test Mercedesa i test Opla-Kadeta.

Właściwości produktu:


WłaściwościJednostkiBenzyna bezołowiowa 98Wg Rozp. Min. Gosp. z 9.12.2008
Liczba oktanowa badawczamin. 98,0
Liczba oktanowa motorowamin. 88,0
Gęstość w temp. 15 °Ckg/m3720 - 775
Zawartość siarkimg/kgnie więcej niż 10
Zawartość benzenu%( V/V )nie więcej niż 1,0
Zawartość węglowodorów aromatycznych%( V/V )nie więcej niż 35,0
Łączna zawartość tlenu%(m/m)nie więcej niż 2,7
Olej napędowy o właściwościach podanych w poniższej tablicy stosuje się w okresach:


  • gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 15 kwietnia do 30 września
  • gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada
  • gatunek F dla klimatu umiarkowanego lub klasa 2 dla klimaty arktycznego lub surowego klimatu zimowego - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.
WłaściwościJednostkiMetody badańWartość Min.Wartość Maks.
Liczba cetanowaPN- EN ISO 516551,0
Indeks cetanowyPN- EN ISO 426446,0
Gęstość w temperaturze 15oC - dla gatunków B, D i F - dla klasy 2kg/m3PN- EN ISO 3675PN- EN ISO 12185820 800845 845
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych% ( m/m )PN- EN 129167,0 (1)
Zawartość siarkimg/kgPN- EN ISO 20846PN–EN ISO 2088410,0
Temperatura zapłonuoCPN-EN ISO 271956
Pozostałośc po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej% ( m/m )PN- EN ISO10370,30
Pozostałość po spopieleniu% ( m/m )PN- EN ISO 62450,01
Zawartość wodymg/kgPN-EN ISO12937200
Zawartość zanieczyszczeń stałychmg/kgPN-EN 1266224
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50oC)klasaPN- EN ISO 21601
Odporność na utlenianieg/m3PN- ISO 1220525
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oCµmPN-EN ISO 12156-1400
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oCmm2/sPN-EN ISO 3104
- dla gatunków B, D i Fmm2/sPN-EN ISO 31042,004,50
- dla klasy 2mm2/sPN-EN ISO 31041,504,00
Skład frakcyjny: dla gatunków B, D i FPN- EN ISO 3405
- do 250oC destyluje% ( v/v )PN- EN ISO 3405pon. 65
- do 350oC destyluje% ( v/v )PN- EN ISO 340585
- 95 %(v/v) destyluje do temperaturyoC %PN- EN ISO 3405360
Skład frakcyjny: dla klasy 2PN- EN ISO 3405
- do 180oC destyluje% ( v/v )PN- EN ISO 340510
- do 340oC destyluje% ( v/v )PN- EN ISO 340595
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)(2)% ( v/v )PN-EN 140785
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)oCPN-EN 116
- dla gatunku BoCPN-EN 116
- dla gatunku DoCPN-EN 116-10
- dla gatunku FoCPN-EN 116-20
- dla klasy 2oCPN-EN 116-32
Temperatura mętnienia:oCPN-ISO 3015
- dla gatunków B, D i FoCPN-ISO 3015(3)
- dla klasy 2oCPN-ISO 3015-22
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy(4) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm%CEC F-23-A-0185
Olej napędowy wykorzystywany do komponowania paliwa nie powinien zawierać więcej niż 7% (m/m)wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych(2) FAME wg PN-EN 14214(3) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach(4) Badanie okresowe – należy wykonywać przynajmniej raz w roku lub każdorazowo w przypadku zasadniczych zmian w technologii produkcji.
Charakterystyka produktu:


Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Właściwości produktu:


WłaściwościJednostkiWartośćMetoda badań
Gęstość w temp. 15oC, maks.kg/m3860PN-EN ISO 3675 PN-EN ISO 12185
Wartość opałowa, min.MJ/kg42,6PN-C-04062
Temperatura zapłonu, min.oC56PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 20oC, maks.mm2/s6,00PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny:
- do temp. 250oC, maks%( V/V )65PN-EN ISO 3405
- do temp. 350oC, min%( V/V )85PN-EN ISO 3405
Temperatura płynięcia, maksoC-20PN-EN ISO 3016
Temperatura mętnieniaoC1PN-EN ISO 3015
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks.% ( m/m )0,3PN-EN ISO 10370
Zawartość siarki, maks.% ( m/m )0,10PN–EN ISO 20884 PN-EN ISO 20846
Zawartość wody, maks.mg/kg200PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks.mg/kg24PN-EN ISO 12662
Pozostałość po spopieleniu, maks.% ( m/m )0,01PN-EN ISO 6245
Barwa(2)czerwonawzrokowo
Co u nas słychać?

Aktualności