Ważna informacja!

Od 1 października 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o VAT, wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1027/1.

Głównym celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności walki z nadużyciami przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi, w tym paliwami, poprzez wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy. W określonych przypadkach nabywca odpowiadał będzie za niewpłacony do urzędu skarbowego przez dostawcę podatek należny VAT (zaległość podatkową sprzedawcy).

Od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy paliw nabywca będzie zwolniony, pod warunkiem, że sprzedawca złoży kaucję gwarancyjną w określonej wysokości tj. odpowiadającej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika. Informujemy, że złożyliśmy kaucję gwarancyjną w wystarczającej wysokości 4.000.000 zł i zostaliśmy wpisani do „Wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną”. Powyższy wykaz publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja podatkowa/ Działalność/ Kaucja gwarancyjna.

Wejście do wykazu możliwe jest również ze strony www.finanse.mf.gov.pl w menu VAT/ Kaucja gwarancyjna. Skrót do strony: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/index.php.

 


W związku z powyższym zakup paliw od TRANSOIL ENERGY Sp. z o.o. jest dla Państwa w pełni bezpieczny, gdyż złożenie przez nas kaucji gwarancyjnej w wysokości 4.000.000 zł powoduje, że dla kupujących od nas paliwa, nie stosuje się solidarnej odpowiedzialności za nasze ewentualne zaległości podatkowe (art.105 a ust.3 pkt.3b ustawy), gdyż wysokość złożonej kaucji w każdym przypadku odpowiada warunkowi określonemu w powołanym przepisie.

 

pracujemy na systemie ebova