SENT

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana popularnie „pakietem przewozowym”, która obowiązuje od 18 kwietnia 2017 roku, nakłada na podmioty branży paliwowej szereg nowych obowiązków. 

Ciążą one w szczególności na:

  • podmiotach wysyłających,

  • podmiotach odbierających,

  • przewoźnikach i kierowcach.

Systemem SENT objęte są wszelkie sprzedaże produktów paliwowych, z którymi wiąże się przewóz tych produktów, oraz te, które są realizowane pomiędzy przedsiębiorcami. Każdy podmiot objęty systemem, ma obowiązek dokonywania zgłoszeń obejmujących przewóz i odbiór produktów paliwowych w systemie SENT. Wszyscy Klienci hurtowi Grupy  TRANSOIL, jako podmioty odbierające muszą dokonać rejestracji w ramach platformy PUESC i systemu SENT, a następnie obligatoryjnie potwierdzają realizację przewozu towaru. Każdy podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie w systemie SENT, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia produktów.

Dodatkowe informacje upraszczające zarówno sam proces rejestracji w ramach platformy PUESC jak również aktualizację zgłoszeń obejmujących odbiór towarów, zawarte są w załączonych instrukcjach.

 

PLIKI DO POBRANIA

Instrukcja tworzenia konta podstawowego PUESC.pdf

 

Potwierdzenie dostaw przez podmiot odbierający.pdf

 

 

 

 

 

pracujemy na systemie ebova