Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4 potwierdza, że firma TRANSOIL z siedzibą w Warszawie, ul. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa

dostarczyła do naszej stacji paliw w okresie od dn. 14.04.2014r. do dn. 31.03.2015r. olej napędowy oraz benzynę bezołowiową w następujących ilościach:

  • Olej napędowy ON
    • 741 408 l na wartość netto 2 766 493 zł
  • Benzyna bezołowiowa Pb 95
    • 326 723 l na wartość netto 1 251 001 zł

Razem wartość netto: 4 017 494 zł

Dostawy paliw dostarczane przez Firmę TRANSOIL były przywożone terminowo i z należytą starannością.

 

pracujemy na systemie ebova