Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie potwierdza, że firma TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K. dostarcza paliwo PB 95, na podstawie umowy TG/TP – 24/2020 z dnia 17.04.2020 r. obowiązkującej w okresie od 7.05.2020 r do 6.05.2021 r.

Stwierdzamy, że nasza współpraca układa się bez zarzutu. Umowa zrealizowana jest z należytą starannością, a termin dostaw paliwa są przez wykonawcę dotrzymywane. Przedstawiając powyższą opinię, rekomendujemy firmę TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K. jako partnera godnego polecenia innym odbiorcom.

pracujemy na systemie ebova