Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach potwierdza, że firma TRANSOIL  z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową dostarczyła do naszej stacji paliw olej napędowy w okresie od 10.02.2014 r. do 09.02.2015 r.

Dostarczono 55.593 L oleju napędowego o wartości brutto 260.873,74 PLN.

Dostawy paliwa zostały wykonane przez firmę TRANSOIL profesjonalnie, terminowo i z należytą starannością. Jakość dostarczonego oleju napędowego nie budziła żadnych zastrzeżeń.

pracujemy na systemie ebova