MKS w Skarżysku-Kamiennej sp. z o.o.

Zarząd Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o.o. informuje, że firma Transoil Group sp. z o.o. jest dostawcą oleju napędowego dla potrzeb stacji paliw w MKS sp. z o.o.
W okresie 13.02.2020r. – 03.08.2020r. firma dostarczyła 149,864 m3 oleju napędowego.

Zarząd MKS Spółka z o.o. potwierdza, że usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, a jakość dostarczanego paliwa nie budziła zastrzeżeń.

Przedstawiając powyższe referencje rekomendujemy innym odbiorcom firmę Transoil Group sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Kazury 22/9, jako partnera godnego polecenia.

pracujemy na systemie ebova