Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Tokarzewskiego 2. 91-842 Łódź potwierdza, że firma TRANSOIL  z siedzibą w Warszawie, ul. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa zgodnie z zawartą umową dostarczyła do naszej stacji paliw benzynę bezołowiową Pb 95 w okresie od dnia 06.11.2014 r. do 05.05.2015 r.

TRANSOIL dostarczyła nam 116 748 litrów benzyny bezołowiowej na wartość netto 408.642.69 zł

Dostawy realizowane były należycie i terminowo, a jakość dostarczanych paliw nie budziła wątpliwości.

pracujemy na systemie ebova