Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Współpracę z Firmą TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Magnuszewie rozpoczęliśmy 18 listopada 2019r. i trwa współpraca nadal.
Transoil GROUP SP. Z O.O. SP. K. jest solidnym dostawcą oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB95 i PB 98, oferując usługi dobrej jakości.

Firma spełnia nasze wymagania dotyczące jakości jak i ilości zamawianego przez naszą firmę oleju napędowego jak i benzyny bezołowiowej PB95 i PB98. Wszelkie dostawt realizowane są sukcesywnie i rzetelnie.

W okresie od 20.11.2019r. do 31.08.2020r. Firma dostarczyła do naszej placówki:

  • 1 050 189 litrów oleju napędowego
  • 21 062 litrów PB98
  • 658 540 litrów PB95

Z dotychczasowej współpracy oceniamy powyższą Firmę jako Firmę odpowiedzialną i możemy polecić usługi Firmy TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K. jako solidnego kontrahenta świadczącego nam powyższe usługi.

pracujemy na systemie ebova