Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku potwierdza, iż TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stanisława Kazury 22/9 dostarczał na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. olej napędowy na podstawie umowy na dostawy paliw z dnia 15 marca 2019 roku zawartej na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz., U. 2017 r. poz 1579). W okresie od 20 marca 2019 roku do 16 marca 2020 roku dostawca zrealizował dostawy w łącznej ilości 3 586,442 m3 oleju napędowego.

Oceniamy dostawcę jako partnera godnego polecenia, który jest gwarantem pełnego profesjonalizmu, terminowości, jakości dostarczanych paliw i rzetelności w zakresie zrealizowanych dostaw. Polecamy współpracę z firmą TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K. innym odbiorcom.

pracujemy na systemie ebova