Referencje

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie

Stwierdzamy, że nasza współpraca układa się bez zarzutu. Umowa zrealizowana jest z należytą starannością, a termin dostaw paliwa są przez wykonawcę dotrzymywane. Przedstawiając powyższą opinię, rekomendujemy firmę TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K. jako partnera godnego polecenia innym odbiorcom.


Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. ocenia TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K. jako partnera godnego polecenia, który jest gwarantem pełnego profesjonalizmu, terminowości, jakości dostarczanych paliw i rzetelności w zakresie zrealizowanych dostaw.


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Transoil GROUP SP. Z O.O. SP. K. jest solidnym dostawcą oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB95 i PB 98, oferując usługi dobrej jakości.

Możemy polecić usługi Firmy TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP. K. jako solidnego kontrahenta świadczącego nam powyższe usługi.


Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

„Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 26 potwierdza, że firma TRANSOIL GROUP SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Magnuszewie przy ul. Warszawskiej 4 zrealizowała dostawy 227 794 litrów oleju napędowego.

Wykonawca zrealizował swoje dostawy należycie i terminowo.


MKS w Skarżysku-Kamiennej sp. z o.o.

Zarząd MKS Spółka z o.o. potwierdza, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, a jakość dostarczanego paliwa nie budziła zastrzeżeń.

Rekomendujemy innym odbiorcom firmę Transoil Group sp. z o.o. sp. k., jako partnera godnego polecenia.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Możemy potwierdzić, że TRANSOIL jest firmą rzetelną, w pełni przygotowaną do wykonywania działań związanych z hurtową sprzedażą produktów ropopochodnych pochodzących od najlepszych producentów rynku europejskiego.
W pełni polecamy firmę TRANSOIL jako godnego zaufania partnera, który zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach potwierdza, że firma TRANSOIL z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową dostarczyła do naszej stacji paliw olej napędowy w okresie od 10.02.2014 r. do 09.02.2015 r.
Dostawy paliwa zostały wykonane przez firmę TRANSOIL profesjonalnie, terminowo i z należytą starannością. Jakość dostarczonego oleju napędowego nie budziła żadnych zastrzeżeń.


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Tokarzewskiego 2. 91-842 Łódź potwierdza, że firma TRANSOIL z siedzibą w Warszawie, ul. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa zgodnie z zawartą umową dostarczyła do naszej stacji paliw benzynę bezołowiową Pb 95 w okresie od dnia 06.11.2014 r. do 05.05.2015 r.
Dostawy realizowane były należycie i terminowo, a jakość dostarczanych paliw nie budziła wątpliwości.


Auto-Gaz Halina Jóźwiak

Przedmiotem współpracy jest zakup od Transoil benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego. W okresie do 30 kwietnia 2015 r. firma dostarczyła do nas paliwo na łączną wartość brutto 6.012.608,19 złotych.
Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy, układa się ona bardzo dobrze, zamówienia realizowane są terminowo z najwyższą starannością, a dostarczone paliwo spełnia wszelkie wymagania jakościowe.


Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4 potwierdza, że firma TRANSOIL z siedzibą w Warszawie, ul. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa dostarczyła do naszej stacji paliw w okresie od dn. 14.04.2014r. do dn. 31.03.2015r. olej napędowy oraz benzynę bezołowiową.
Dostawy paliw dostarczane przez Firmę TRANSOIL były przywożone terminowo i z należytą starannością.


pracujemy na systemie ebova