Paliwa oferowane przez Transoil

Charakterystyka produktu:

Dzięki specjalnym dodatkom uszlachetniającym Eurosuper 95 pozwala właściwie dbać o silnik samochodu. Benzyna została wzbogacona o najwyższej jakości dodatki uszlachetniające. Należą do nich: detergent, który utrzymuje w czystości układ dolotowy i sprawia, że osady nie zanieczyszczają zaworów dolotowych i komór spalania oraz inhibitor korozji chroniący przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego dowodzą, że dodatki Eurosuper 95 w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadu, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik. Test czystości zaworów przeprowadzono w silniku Mercedesa, a wyniki badań porównano ze zwykłą benzyną nie zawierającą dodatków uszlachetniających. Benzyna Eurosuper 95 pozwala w pełni wykorzystać moc samochodu. Zapewnia równomierną pracę silnika i sprawia, że samochód zużywa mniej paliwa.

Dodatkowo benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet przy dużym obciążeniu, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Jej stosowanie pozwala wydłużyć okres wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Ponadto Eurosuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery.

Właściwości produktu:

Właściwości Jednostki Benzyna bezołowiowa 95
Wg Rozp. Min. Gosp. z 9.12.2008
Liczba oktanowa badawcza min. 95,0
Liczba oktanowa motorowa min. 85,0
Gęstość w temp. 15 °C kg/m3 720 – 775
Zawartość siarki mg/kg nie więcej niż 10
Zawartość benzenu %( V/V ) nie więcej niż 1,0
Zawartość węglowodorów aromatycznych %( V/V ) nie więcej niż 35,0
Łączna zawartość tlenu %(m/m) nie więcej niż 2,7

Charakterystyka produktu:

Benzyna silnikowa bezołowiowa SUPER PLUS o liczbie oktanowej badawczej 98 jest najwyżej oktanową benzyną do silników samochodowych dostępną w dystrybucji na świecie. Jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych.

SUPER PLUS 98 zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową. Została wzbogacona o pakiet dodatków uszlachetniających gwarantujących m.in. utrzymanie czystości układu odlotowego silnika. Jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory. Nie zawiera czteroetylku ołowiu, fosforu i barwników, a dzięki niskiej zawartości siarki (0,001%) chroni skuteczność i trwałość katalizatora. Wyjątkowo staranna receptura sprawia, że produkt koncernu spełnia znormalizowane testy silnikowe: test Mercedesa i test Opla-Kadeta.

Właściwości produktu:

Właściwości Jednostki Benzyna bezołowiowa 98
Wg Rozp. Min. Gosp. z 9.12.2008
Liczba oktanowa badawcza min. 98,0
Liczba oktanowa motorowa min. 88,0
Gęstość w temp. 15 °C kg/m3 720 – 775
Zawartość siarki mg/kg nie więcej niż 10
Zawartość benzenu %( V/V ) nie więcej niż 1,0
Zawartość węglowodorów aromatycznych %( V/V ) nie więcej niż 35,0
Łączna zawartość tlenu %(m/m) nie więcej niż 2,7

Charakterystyka produktu:

Olej napędowy o właściwościach podanych w poniższej tablicy stosuje się w okresach;

  • gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 15 kwietnia do 30 września
  • gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada
  • gatunek F dla klimatu umiarkowanego lub klasa 2 dla klimaty arktycznego lub surowego klimatu zimowego – w okresie zimowym – od 16 listopada do końca lutego.

Właściwości produktu:

Właściwości Jednostki Metody badań Wartość Min. Wartość Maks.
Liczba cetanowa PN- EN ISO 5165 51,0
Indeks cetanowy PN- EN ISO 4264 46,0
Gęstość w temperaturze 15oC – dla gatunków B, D i F – dla klasy 2 kg/m3 PN- EN ISO 3675
PN- EN ISO 12185
820 800 845 845
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych % ( m/m ) PN- EN 12916 7,0 (1)
Zawartość siarki mg/kg PN- EN ISO 20846
PN–EN ISO 20884
10,0
Temperatura zapłonu oC PN-EN ISO 2719 56
Pozostałośc po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej % ( m/m ) PN- EN ISO1037 0,30
Pozostałość po spopieleniu % ( m/m ) PN- EN ISO 6245 0,01
Zawartość wody mg/kg PN-EN ISO12937 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg PN-EN 12662 24
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50oC) klasa PN- EN ISO 2160 1
Odporność na utlenianie g/m3 PN- ISO 12205 25
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC µm PN-EN ISO 12156-1 400
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC mm2/s PN-EN ISO 3104
– dla gatunków B, D i F mm2/s PN-EN ISO 3104 2,00 4,50
– dla klasy 2 mm2/s PN-EN ISO 3104 1,50 4,00
Skład frakcyjny: dla gatunków B, D i F PN- EN ISO 3405
– do 250oC destyluje % ( v/v ) PN- EN ISO 3405 pon. 65
– do 350oC destyluje % ( v/v ) PN- EN ISO 3405 85
– 95 %(v/v) destyluje do temperatury oC % PN- EN ISO 3405 360
Skład frakcyjny: dla klasy 2 PN- EN ISO 3405
– do 180oC destyluje % ( v/v ) PN- EN ISO 3405 10
– do 340oC destyluje % ( v/v ) PN- EN ISO 3405 95
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)(2) % ( v/v ) PN-EN 14078 5
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) oC PN-EN 116
– dla gatunku B oC PN-EN 116
– dla gatunku D oC PN-EN 116 -10
– dla gatunku F oC PN-EN 116 -20
– dla klasy 2 oC PN-EN 116 -32
Temperatura mętnienia: oC PN-ISO 3015
– dla gatunków B, D i F oC PN-ISO 3015 (3)
– dla klasy 2 oC PN-ISO 3015 -22
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy(4) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm % CEC F-23-A-01 85

(1) Olej napędowy wykorzystywany do komponowania paliwa nie powinien zawierać więcej niż 7% (m/m)wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

(2) FAME wg PN-EN 14214

(3) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach

(4) Badanie okresowe – należy wykonywać przynajmniej raz w roku lub każdorazowo w przypadku zasadniczych zmian w technologii produkcji

Charakterystyka produktu:

Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Właściwości produktu:

Właściwości Jednostki Wartość Metoda badań
Gęstość w temp. 15oC, maks. kg/m3 860 PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 PN-C-04062
Temperatura zapłonu, min. oC 56 PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 20oC, maks. mm2/s 6,00 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny:
– do temp. 250oC, maks %( V/V ) 65 PN-EN ISO 3405
– do temp. 350oC, min %( V/V ) 85 PN-EN ISO 3405
Temperatura płynięcia, maks oC -20 PN-EN ISO 3016
Temperatura mętnienia oC 1 PN-EN ISO 3015
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks. % ( m/m ) 0,3 PN-EN ISO 10370
Zawartość siarki, maks. % ( m/m ) 0,10 PN–EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
Zawartość wody, maks. mg/kg 200 PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks. mg/kg 24 PN-EN ISO 12662
Pozostałość po spopieleniu, maks. % ( m/m ) 0,01 PN-EN ISO 6245
Barwa(2) czerwona wzrokowo

(1) Nie normalizuje się, wartość podawana w atestach.

(2) Olej napędowy grzewczy Eksterm Plus powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi

pracujemy na systemie ebova