Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Możemy potwierdzić, że TRANSOIL jest firmą rzetelną, w pełni przygotowaną do wykonywania działań związanych z hurtową sprzedażą produktów ropopochodnych pochodzących od najlepszych producentów rynku europejskiego.
W pełni polecamy firmę TRANSOIL jako godnego zaufania partnera, który zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach potwierdza, że firma TRANSOIL z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową dostarczyła do naszej stacji paliw olej napędowy w okresie od 10.02.2014 r. do 09.02.2015 r.
Dostawy paliwa zostały wykonane przez firmę TRANSOIL profesjonalnie, terminowo i z należytą starannością. Jakość dostarczonego oleju napędowego nie budziła żadnych zastrzeżeń.


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Tokarzewskiego 2. 91-842 Łódź potwierdza, że firma TRANSOIL z siedzibą w Warszawie, ul. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa zgodnie z zawartą umową dostarczyła do naszej stacji paliw benzynę bezołowiową Pb 95 w okresie od dnia 06.11.2014 r. do 05.05.2015 r.
Dostawy realizowane były należycie i terminowo, a jakość dostarczanych paliw nie budziła wątpliwości.


Auto-Gaz Halina Jóźwiak

Przedmiotem współpracy jest zakup od Transoil benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego. W okresie do 30 kwietnia 2015 r. firma dostarczyła do nas paliwo na łączną wartość brutto 6.012.608,19 złotych.
Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy, układa się ona bardzo dobrze, zamówienia realizowane są terminowo z najwyższą starannością, a dostarczone paliwo spełnia wszelkie wymagania jakościowe.


Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4 potwierdza, że firma TRANSOIL z siedzibą w Warszawie, ul. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa dostarczyła do naszej stacji paliw w okresie od dn. 14.04.2014r. do dn. 31.03.2015r. olej napędowy oraz benzynę bezołowiową.
Dostawy paliw dostarczane przez Firmę TRANSOIL były przywożone terminowo i z należytą starannością.


RADOMDIS Sp. z o.o.

Przedmiotem współpracy jest zakup od firmy TRANSOIL oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB95 oraz benzyny bezołowiowej PB98. Podczas współpracy z firmą nie wystąpiły żadne problemy.
Dostawy są realizowane przez TRANSOIL terminowo, nie zanotowano żadnych opóźnień. Dostarczone paliwa spełniają wszelkie wymagania jakościowe.