RADOMDIS Sp. z o.o.

 

RADOMDIS Sp.z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. Toruńska 1, 26-612 Radom zaświadcza, że od lutego 2014 r. współpracuje z firmą “TRANSOIL ENERGY” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa.

Przedmiotem współpracy jest zakup od firmy “TRANSOIL ENERGY” Sp. z o.o. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB95 oraz benzyny bezołowiowej PB98. Podczas współpracy z firmą nie wystąpiły żadne problemy.

Dostawy są realizowane przez “TRANSOIL ENERGY” Sp. z o.o. terminowo, nie zanotowano żadnych opóźnień. Dostarczone paliwa spełniają wszelkie wymagania jakościowe.

Do 30 kwietnia 2015 roku firma dostarczyła do naszej stacji paliw paliwo w następujących ilościach

  • Olej napędowy ON
    • 2 439 908 l na wartość netto: 8.829.479,44 zł
  • Benzyna Bezołowiowa PB95
    • 1 179 501 l na wartość netto: 4.225.865,50 zł
  • Benzyna Bezołowiowa PB98
    • 93 754 l na wartość netto: 348.623,27 zł

Razem wartość netto: 13,403,968,21 zł