Kontakt

       Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy w zakresie hurtowej sprzedaży paliw i logistyki dostaw, oraz funkcjonowaniem stacji paliw sprawuje Biuro Zarządu Firmy.      
       Poza godzinami pracy zamówienia oraz wszystkie informacje przyjmowane są na e-mail lub faxem.
Wszelkie warunki nawiązywania współpracy z nowymi klientami ustalane są indywidualnie w dziale handlowym firmy.

 

TRANSOIL Sp. z o.o.
ul. Kazury 22/9
02-795 Warszawa

 

Korespondencje prosimy kierować na adres Biura Spółki tj.

TRANSOIL Sp. Z o.o.
26-910 Magnuszew
ul. Warszawska 4
  
  
  
  
  
  
  
 
Biuro Spółki:
czynne: 7.30-15.30
26-910 Magnuszew ul. Warszawska 4
tel.:  48 621 89 51 tel/fax:  48 621 70 56
email: transoil@transoil.pl ; biuro@transoil.pl
 

Transport:
26-910 Magnuszew ul. Warszawska 4
tel./fax 48 621 70 56, 48 621 89 51
e-mail: transport@transoil.pl